Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy.

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty odebrania towaru – zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: a) pisemnie na adres: M.K.M Meble Sp. z o.o. z siedzibą ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła lub, b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mkmmeble.pl;
2.1 Przykładowy formularz odstąpienia z którego może skorzystać Konsument można pobrać (kliknij tutaj)
2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres M.K.M Meble Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, przy użyciu płatności jakiej użył Kupujący, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego),
5. Meble zmontowane przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
6. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości towaru, jeśli sprawdzanie kupionych produktów wykroczyło poza zakres konieczny do oceny jego charakteru, cech i funkcjonowania (art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta), w szczególnym odniesieniu do materacy sypialnianych, a także mebli tapicerowanych z możliwością spania, Kupujący może zostać obciążony rachunkiem z pralni chemicznej lub zapłatą za usługę czyszczenia chemicznego, co jest podyktowane względami higienicznymi.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, takie jak np. koszty opakowania, oznakowania rzeczy, umożliwiające bezpieczny przewóz rzeczy.
8. Do oświadczenia o odstąpieniu lub od Towaru Klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Faktury VAT lub ich kopię.

 

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą który dostarczył produkt. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: M.K.M Meble Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@mkmmeble.pl
3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania i rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
4. MKM Meble Sp. z o.o. nie jest producentem produktów znajdujących się w ofercie Sklepu . Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli, konserwacji mebli zawartych w karcie gwarancyjnej mebli tapicerowanych i dołączonej instrukcji do mebla.
6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz jeśli jest taka potrzeba kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.
7. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.